Historie2022-11-09T09:27:53+01:00

Ons verhaal over hoe het allemaal begon

Christelijke Harmonievereniging Crescendo is een vereniging met een lange en rijke historie waar we erg trots op zijn. In al die jaren hebben we heel veel dingen meegemaakt, zowel hoogtepunten als dieptepunten. Er zijn vele dirigenten gekomen en gegaan, we zijn verschillende keren gegroeid, gekrompen en weer opgekrabbeld. We nemen je graag mee langs de tijdslijn van de vereniging om te laten zien waar we zo trots op zijn.

augustus 1901

Oprichting

De vereniging werd in 1901 opgericht als ‘Christelijk Fanfare-corps Crescendo’. Het bestond uit 18 leden met meer enthousiasme dan kennis van muziek. Niemand kon een noot lezen of had ooit een instrument bespeeld. Ondanks het enthousiasme blijkt muziek maken toch moeilijker dan verwacht en dus moet er een professionele dirigent worden gezocht. Deze wordt gevonden in de heer W.J. Smolders. De datum waarop de heer Smolders officieel benoemd wordt als dirigent houden wij aan als de officiële oprichtingdatum van Crescendo: 4 september 1904.

januari 1930

Ontwikkeling

Onder leiding van de heer Smolders groeit Crescendo in de jaren dertig uit tot één van de topfanfares in Nederland. Helaas breekt dan de tweede wereldoorlog uit. De vereniging wil niet meewerken met de bezetter en heeft het daardoor moeilijk. Er mag niet meer in het openbaar worden opgetreden. Eigenwijs als ze zijn repeteren de leden gewoon door in een bollenschuur.

maart 1951

Verandering

In de jaren na de oorlog verandert de vereniging snel. Op 21 maart 1951 richt Crescendo een jeugdkorps op met harmoniebezetting. 21 jongens beginnen enthousiast te musiceren. 2 jaar later wordt ook het fanfarekorps omgezet in een harmonieorkest. De naam van de vereniging wordt op dat moment gewijzigd naar ‘Christelijk Harmoniekorps Crescendo’. Een jaar later, in april 1954, mogen ook meisjes lid worden van de vereniging. In hetzelfde jaar neemt dirigent W.J. Smolders afscheid op de respectabele leeftijd van 77 jaar en na maar liefst 50 dienstjaren. Hij wordt opgevolgd door de heer P. van Bruggen onder wiens leiding Crescendo zich ontzettend snel ontwikkelt als amateur-harmoniekorps.

januari 1960

Lastige tijden

Crescendo heeft het daarna even moeilijk. De muzikaalleider van het jeugdkorps, Rens van Duijn, stopt met zijn activiteiten voor de vereniging. Een opvolger is er niet waardoor het jeugdkorps ophoudt met bestaan. Ook de dirigent moet noodgedwongen stoppen door een verhuizing en is niet eenvoudig te vervangen. Tot overmaat van ramp komt ook nog de voorzitter van de vereniging te overlijden. Crescendo zelf verandert ook en stopt met marcheren op straat. Het wordt een ‘zittende’ vereniging. Halverwege de jaren zestig is het ledental gehalveerd. Ook het publiek is veranderd. Zonder de zichtbaarheid van een op straat marcherend orkest is het moeilijk om de mensen hun huis uit te krijgen om te komen luisteren naar een concert, in plaats van thuis televisie te kijken.

december 1969

Nieuwe naam

De naam van de vereniging verandert in de naam die we nu altijd nog voeren: Christelijke Harmonievereniging ‘Crescendo’ te Sassenheim.

januari 1970

Betere tijden

Onder leiding van de nieuwe dirigent Jan van Ossenbruggen klimt Crescendo toch langzaam maar zeker weer uit een dal. Het repertoire verandert en er wordt naast de klassieke werken ook lichte muziek gespeeld. Crescendo is zelfs een aantal keer op de radio te horen bij de NCRV. Ook verschuift de benadering van concertgangers langzaam maar zeker, zodat er een breder publiek kan worden bereikt. Waar voorheen uitnodigingen voor concerten werden verstuurd met de mededeling “Liefst geen kinderen beneden 12 jaar”, is de uitnodiging nu aangepast naar “Uw aanwezigheid met uw kinderen stellen we op grote prijs”.

november 1988

Groei

In de jaren tachtig wisselt het orkest een aantal keer van dirigent, maar de stijgende lijn blijft aanhouden. In 1988 gaat het zelfs zo goed met de vereniging dat er opnieuw een jeugdorkest wordt opgericht: het Leerlingenorkest. Dit orkest komt onder leiding te staan van Erik Waerts. Precies 10 jaar later, in 1998 is het Leerlingenorkest zo gegroeid, niet alleen qua leden maar ook qua muzikaal niveau dat er een derde orkest bij komt: het Startersorkest. De jeugdorkesten doen het goed op verschillende festivals en concoursen in het land. In 2001 is het zelfs tijd om een vierde orkest op te richten: het Aspirantenensemble, om de beginners eenvoudig in te laten stromen.

juni 2019

Nu

Nu, meer dan een eeuw sinds de oprichting van Crescendo, is de vereniging gewisseld van naam en samenstelling; van fanfarecorps naar harmonievereniging en van één orkest, naar op het hoogtepunt vier orkesten. Inmiddels bestaat de vereniging weer uit drie orkesten: het Groot Harmonieorkest, het Tweede Harmonieorkest en het Opleidingsorkest. Er is dus een hoop veranderd in al die jaren. Het plezier en enthousiasme waar de oprichters ooit mee zijn begonnen is in al die jaren echter nooit weg geweest.

Titel

Ga naar de bovenkant