Artistieke visie en richting OO

Missie en visie
Het opleidingsorkest is opgericht om leerlingen (zowel jong als ouder) die les hebben bij Crescendo de eerste beginselen van het samenspelen in een orkest te leren. Leerlingen die niet bij Crescendo les hebben, kunnen na overleg met de manager OO en de dirigent ook bij het Opleidings gaan spelen. De missie is om samen muziek te leren maken en op een leuke, opbouwende en ontspannen manier.

Niveau muziek
Het niveau van de muziek in het Opleidingsorkest ligt tussen de 1 en 2. Het niveau van de stukken wordt aangepast aan het niveau van de leerlingen die op dat moment in het orkest spelen. Bij veel nieuwe instroom zal het niveau wat lagerzijn; naarmate de leerlingen langer in het orkest zitten en zich ontwikkelen, zal het niveau hoger worden. De muziekkeuze van het OO wordt dus bepaald door het niveau van de leerlingen. Het niveau zal altijd wisselen en daarmee zal het altijd een uitdaging zijn om leuke muziek te kiezen die goed te spelen is voor de beginners, maar wel een leuke uitdaging biedt voor de leerlingen die langer in het orkest spelen. Het niveau van de muziek wordt gekozen door de dirigent.

Muziekkeuze
De muziekstukken voor het OO worden gekozen door de dirigent en de muziekcommissie. Het OO speelt alle soorten muziek, van klassieke stukken tot musical of populaire muziek en alles daartussen in. De leden mogen zelf stukken aandragen die ze graag zouden willen spelen.
De keuze van de muziekstukken moet in overeenstemming zijn met normen en waarden die de vereniging uitdraagt en niet botsen met geloofsovertuiging of levensvisie.

Concerten
Minimaal 4 optredens per jaar, bijvoorbeeld:

 • Dubbel met een ander orkest, koor, dansgroep, blokfluitgroep, toneel.
 • Optreden in verzorgingstehuis of anderszins
 • Optreden of open repetitie in bibliotheek
 • Concert met het Tweede Harmonie orkest
 • Themaconcert
 • Kerst- of Nieuwjaarsconcert met alle orkesten van Crescendo

Deelname aan festival
Deelname aan festival behoort tot de mogelijkheden, we proberen dit jaarlijks te doen.

Extra repetities
Er wordt om de paar maanden een repetitie gedaan die een uur langer duurt. We hebben langer pauze waarin we een activiteit doen die de leden verbindt.

Verwachting van een lid (op muzikaal gebied)

 • Van de leerlingen wordt verwacht dat zij regelmatig bij de repetities aanwezig zijn.
 • De leerlingen (of een ouder/verzorger) hoort zich af te melden bij de manager OO als hij/zij een keer niet kan komen. Liefst aan het begin van de week, zodat de dirigent zijn/haar repetitie daar op aan kan passen.
 • Afmelden kan via een app of e-mail aan de manager OO
 • Van de leerlingen wordt verwacht dat hij/zij thuis, of op les, zijn/haar partij studeert tot het gewenste niveau, zodat op de orkestrepetities de nadruk op het samenspel kan worden gelegd.
 • Het orkestlid probeert naar zijn/haar beste kunnen de muziek te spelen, de aanwijzingen van de dirigent te volgen en het te zeggen als er muzikale problemen zijn.

Aannemen nieuwe leden
In principe zijn leden die ongeveer een jaar les hebben welkom in het opleidingsorkest. Het uitgangspunt van de vereniging is dat alle leerlingen in een van de drie orkesten spelen. Voor de beginnende leerlingen is dat het opleidingsorkest. De uitnodiging om in het OO te gaan spelen gebeurt na overleg van de manager OO met de docent.

Doorstromen naar het THO
Leerlingen met het hafabra-diploma A kunnen in principe doorstromen naar het THO. Dat gebeurt altijd na overleg van de managers en dirigenten van het THO en OO. Het is gebruikelijk dat leerlingen die naar het THO gaan, nog een jaar in het OO blijven spelen om de beginnende leerlingen bij te staan.

Dirigent
De dirigent geeft op een inspirerende manier leiding aan het orkest en weet zijn/haar passie voor muziek over te brengen bij de leden. Er wordt serieus gewerkt aan de muziekstukken, maar er is ook ruimte voor een gezonde dosis humor of een leuke muzikale anekdote. Hij/zij weet een goede balans te vinden tussen speelplezier en muzikale kwaliteit. De dirigent heeft oog voor de verschillende leeftijden en niveaus van de leden en stimuleert de leden op een positieve manier om zich verder te ontwikkelen op muzikaal vlak. Hij/zij kan goed overbrengen wat zijn/haar interpretatie is van de muziekstukken, hoe de muzikanten dat beter kunnen uitvoeren, wat de uitvoering ten goede komt. Zo wordt er serieus gewerkt aan een verantwoorde muzikale uitvoering van de muziekstukken.