In de jaren na de oorlog verandert de vereniging snel. Op 21 maart 1951 richt Crescendo een jeugdkorps op met harmoniebezetting. 21 jongens beginnen enthousiast te musiceren. 2 jaar later wordt ook het fanfarekorps omgezet in een harmonieorkest. De naam van de vereniging wordt op dat moment gewijzigd naar ‘Christelijk Harmoniekorps Crescendo’. Een jaar later, in april 1954, mogen ook meisjes lid worden van de vereniging. In hetzelfde jaar neemt dirigent W.J. Smolders afscheid op de respectabele leeftijd van 77 jaar en na maar liefst 50 dienstjaren. Hij wordt opgevolgd door de heer P. van Bruggen onder wiens leiding Crescendo zich ontzettend snel ontwikkelt als amateur-harmoniekorps.