Muziekvereniging Crescendo Sassenheim Informatieboekje

Uitgave: januari 2022

Voorwoord

Beste lezer,

Voor je ligt het algemene informatieboekje van “Muziekvereniging Crescendo Sassenheim”.

Dit boekje is bedoeld voor nieuwe leden. Je vindt hier informatie over onze vereniging, zoals: de muziek onderdelen, de opleidingen, de repetitieavonden, contributies, commissies en nog veel meer.

Bij het lezen van dit boekje zul je merken dat Crescendo een vereniging is met mensen die graag gezamenlijk muziek maken, maar ook een vereniging is met veel vrijwilligers die er alles aan doen om de vereniging draaiend te houden en die continu bezig zijn om het vooral voor iedereen ‘hun Crescendo’ te maken. Zonder de inzet van de leden kunnen we niet. Met elkaar zijn we deze fantastische muziekvereniging!

Onze vereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement vastgesteld die je kunt ze opvragen bij de secretaris.

Heb je na het lezen van dit boekje nog vragen? Wij willen je graag helpen. Je kunt een mail sturen naar secretaris@crescendosassenheim.nl

Het Bestuur


Het bestuur bestaat uit 7 leden met ieder een eigen takenpakket. De bestuursleden worden voor een bepaalde periode gekozen en benoemd door de leden tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De bestuursleden treden bij toerbeurt af.

Het bestuur heeft de volgende samenstelling:
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast heeft elk van de drie orkesten een eigen orkestmanager die zitting heeft in het bestuur en is er een bestuurslid die verantwoordelijk is voor de PR en het organiseren van activiteiten.

Adres repetities en orkesten:

  • Julianakerk, Julianalaan 6 in Sassenheim
  • Opleidingsorkest (OO): om de week op zaterdag van 17.00 tot 18.15; kleding bij optreden: spijker/wit
  • Tweede Harmonieorkest (THO): wekelijks op zaterdag van 18.30-20.00; kleding bij optreden: zwart/wit
  • Groot Harmonieorkest (GHO): wekelijks op donderdag van 19.45-22.00; kleding bij optreden: zwart
  • Ensemble: treedt op in onder andere verzorgingstehuizen, wooncentra, gelegenheden, feesten, kerst en sinterklaasfeesten; kleding: polo van Crescendo en (spijker)blauw.

Lidmaatschap

Om lid te kunnen worden kun je je inschrijven via het webformulier. Wanneer je al een instrument speelt kun je komen kijken en luisteren welk van de twee gevorderde orkesten het beste bij je past (zie kopje orkesten). Wil je je inschrijven en daarnaast muziekles of blokfluitles volgen of weet je nog niet welk instrument het beste bij je past? Alles kan bij ons. Hierover vind je alle informatie op de website onder het kopje Lidmaatschap.

Opleidingen

Wij geloven dat een goede opleiding de basis biedt van vele jaren muzikaal plezier. Daarom bieden wij opleidingen aan voor jong (dreumes- en peuterles) en oud(er) door gediplomeerde docenten. Bij Crescendo neem je muziekles met de intentie om in een van onze orkesten te gaan spelen. Wanneer je bij nul begint kun je na één of twee jaar al aansluiten bij het Opleidingsorkest. In het voortraject zullen we ons uiterste best doen leuke activiteiten te organiseren zodat je je al helemaal bij de vereniging thuis voelt. De meeste leerlingen krijgen per seizoen 30 lessen van 25 minuten. De lessen vinden plaats in een van de ruimtes van de Julianakerk.

De vereniging stelt vaak een instrument beschikbaar. Voor de meeste gehuurde instrumenten geldt een termijn van een jaar, waarbij we helaas niet altijd alle instrumenten beschikbaar hebben. In dat geval moet je zelf voor een instrumenten zorgen. Ook is het mogelijk om via een huurkoopregeling met betalingsondersteuning van Crescendo een instrument te kopen die je vervolgens in termijnen terugbetaalt.

Proeflessen

Voordat een lidmaatschap wordt aangegaan voor één van de opleidingen kunnen er eerst 4 proeflessen worden genomen tegen een laag tarief. De inschrijfformulieren voor proeflessen staan uiteraard ook op onze website.

Kosten

Ieder lid van Crescendo (dus alle leden van orkesten en iedereen die les krijgt) betaalt contributie. Leerlingen betalen naast de contributie van de vereniging een bijdrage in de leskosten. Muzikanten die een instrumenten van de vereniging gebruiken betalen een maandelijks bedrag voor de huur van het instrument. Lesboeken en een standaard voor de muziek moet door de leerling zelf worden aangeschaft. Lestijden worden in overleg met de docent ingepland. Alle informatie over de betalingen vind je op de website.

Aanmelden en afmelden

Aanmelden kan het gehele jaar voor het deelnemen binnen een orkest. Voor het lesseizoen geldt dat het aanmelden per schooljaar gebeurt en elk schooljaar automatisch wordt verlengd Voor het afmelden voor een van de orkesten is een termijn van een maand. Voor het afmelden van de lessen geldt een half jaar (1 september en 1 maart).

Lesgeld en contributie

Zowel de lesgelden als de contributies worden via automatische incasso geïnd. Lesgeld wordt tweemaal per jaar geïnd (februari en september) en de contributie per maand. Het tarief wordt 1x per jaar geïndexeerd. Voor contributie geldt: is men lid van meerdere onderdelen dan wordt één onderdeel in rekening gebracht.

Commissies en Taken

De vereniging kent naast de drie orkestcommissies een aantal andere commissies: de Muziekcommissie, Opleidingscommissie, Activiteitencommissie, De PR commissie en de Kascommissie. Daarnaast worden er nog taken verricht door leden van de vereniging zoals het verzorgen van de jaarlijkse glossy, instrumentariumbeheer, websitebeheer, sint, kerst en paas-actie, socials en het organiseren van het Sastival.

Muziekcommissie

De commissie bestaat uit leden van de orkesten en de dirigent. Elk orkest heeft een eigen muziekcommissie. De belangrijkste taak van de commissie is het samenstellen van het te spelen repertoire. Daarnaast selecteert de commissie de stukken die voor de verschillende concerten en uitvoeringen gespeeld gaan worden.

De Kascommissie

De kascommissie bestaat uit twee leden van de vereniging. De taak van de commissie is het controleren van de boeken van de penningmeester. Tijdens de algemene ledenvergadering doet zij verslag van haar bevindingen.

De leden worden benoemd tijdens de algemene ledenvergadering en kunnen maximaal 2 jaar deel uitmaken van deze commissie. Om het jaar treedt een lid af.

Instrumentenbeheer

Binnen de vereniging zijn er instrumentenbeheerders. Deze personen zorgen ervoor dat onze instrumenten goed onderhouden worden. Zij zijn ook de vraagbaak als er problemen met een instrument zijn.

Bovengenoemde instrumenten blijven eigendom van de vereniging. Zoals je wellicht weet zijn goede instrumenten kostbaar. Om lang te kunnen genieten van deze instrumenten is goed onderhoud noodzakelijk.

Wij vertrouwen erop dat iedereen die een muziekinstrument van Crescendo bespeelt er rekening mee houdt dat die in bruikleen is en er voorzichtig mee omgaat.

Vrienden van Crescendo

Een vereniging kan niet zonder mensen die de vereniging een warm hart toedragen. Je kunt al vriend van Crescendo worden voor €25,-, €50,- en €100,-.

Hiervoor krijg je bij sommige optredens bijvoorbeeld een gratis toegangsbewijs of andere voordeeltjes. Maar bovenal kan onze vereniging blijven bestaan. Ken je iemand die vriend van Crescendo zou willen worden, of misschien jij zelf? Op de website vind je alle informatie en de aanmeldingsformulieren.

Sponsors

Naast vrienden zijn we ongelofelijk blij met een groot aantal sponsors die Crescendo financieel steunen. Nu de subsidiekraan vanuit de gemeente al een aantal jaren is dichtgedraaid kunnen we niet meer zonder. Mede door hun hulp en steun kunnen we lesgelden en lidmaatschap betaalbaar houden en hierdoor zoveel mogelijk mensen in staat stellen hun passie vorm te geven: namelijk het muziek maken binnen een orkest. Ken je iemand of een bedrijf dat Crescendo zou willen sponsoren, geef het dan door aan een van onze bestuursleden.

Website en socials

  • www.crescendosassenheim.nl
  • facebook: Chr.Harmonievereniging Crescendo Sassenheim
  • facebook: Sastival
  • Instagram: crescendosassenheim

Slotwoord

We hebben geprobeerd om je in dit boekje een indruk te geven van onze vereniging en alle aspecten van de vereniging.
Heb je na het lezen van dit informatie boekje nog vragen dan kunt je ons altijd bereiken via PR@crescendosassenheim.nl
Uiteraard ben je altijd welkom op een van onze repetitieavonden.

www.crescendosassenheim.nl

Contact algemeen

Aanmelden lidmaatschap

Aanmelden muzieklessen

Proeflessen

Dreumes en peuterlessen

Vriend van Crescendo

  • Vul het onlineformulier in. Klik op de link: vereniging en vervolgens: steun ons.

WE ZIEN EN HOREN JE GRAAG BIJ CRESCENDO SASSENHEIM