Historie

Informatie

Oorsprong

In de jaren rond 1900 vinden jaarlijks bij ‘Huis Ter Leede’ de zogeheten zendingsfeesten plaats. Dit zijn opwekkings- en evangelisatiebijeenkomsten met veel zang en muziek. Sassenheim had destijds geen eigen fanfare, dus werd een fanfare uit Rijnsburg gevraagd om deze bijeenkomsten te ondersteunen.
Het inhuren van een fanfare uit een naburige gemeente vindt men eigenlijk niet kunnen, er moet een eigen fanfarekorps komen. Zodoende richt men op 3 augustus 1901 het ‘Christelijk Fanfare-corps Crescendo’ op.

Officiële oprichting

Ondanks het enthousiasme van de 18 leden waarmee de fanfare gestart is, verloopt het musiceren in het begin erg moeizaam. Niemand kan noten lezen en er is geen geschoolde dirigent. Na een paar jaar komt men dan ook tot de conclusie dat het echt anders moet. Het gevolg: op 4 september 1904 wordt de eerste beroepsdirigent aangesteld, de heer W.J. Smolders.
Onder leiding van de heer Smolders doet Crescendo het goed en groeit in de jaren dertig uit tot één van de topfanfares in Nederland.

Crescendo tijdens de tweede wereldoorlog

De oorlogsjaren 1940-1945 zijn zware jaren voor het fanfarekorps Crescendo. Het aantal leden is flink afgenomen, onder andere doordat enkele leden gedwongen tewerkgesteld werden in Duitsland. Om het voortbestaan van de vereniging te verzekeren had men al langer het idee om een jeugdkorps op te richten en in 1942 wordt dit idee gerealiseerd. Er wordt een jeugdkorps opgericht dat start met 21 jongens tussen de tien en veertien jaar.
In 1943 wordt Crescendo voor de keuze gezet. Als Crescendo zich aansluit mag het doorgaan met in het openbaar optreden, maar dit betekend ook dat alle activiteiten en inhoud van de programma’s onder controle komen van de Duitse bezetters. Crescendo weigert dit en gaat ondergronds. Dit hield in dat er tot de bevrijding geen optredens meer gegeven werden.
Na de bevrijding in 1945 worden de leden uit het jeugdkorps toegevoegd aan het fanfareorkest. Ook worden de eerste vrouwen lid van Crescendo. Het eerste concert na de oorlog vindt plaats op tweede kerstdag van hetzelfde jaar en langzaamaan gaat het weer beter met Crescendo.

Van fanfarekorps naar harmonieorkest

In 1951 wordt er opnieuw een jeugdkorps opgericht, alleen dit keer in een harmoniebezetting. Naast de koperen blaasinstrumenten die het fanfareorkest gebruikt, zijn hier ook klarinetten, fluiten en hobo’s. Op 27 december van hetzelfde jaar geeft het jeugdkorps al haar eerste optreden en ook in de anderhalf jaar daarna verzorgen zij verschillende succesvolle optredens.
Wat in 1945 gebeurde gebeurt op 2 juli 1953 opnieuw. Het jeugdkorps en de fanfare worden samengevoegd en gaan als één groot harmonieorkest verder met ongeveer 50 leden. De naam van de vereniging wordt veranderd van ‘Christelijk Fanfarekorps Crescendo’ in ‘Christelijk Harmoniekorps Crescendo’. Deze naam houdt de vereniging tot 1969, wanneer de naam wordt veranderd in de huidige naam: Christelijke Harmonievereniging Crescendo.

Jeugdorkesten

Eind jaren tachtig gaat het bestuur van Crescendo serieus nadenken over een tweede orkest, speciaal voor de jeugd. Leerlingen moeten ongeveer drie jaar les hebben voordat ze mee kunnen spelen in het orkest. Dat is erg lang, het motiveert niet en de stap naar het ‘grote’ orkest is erg groot.
Uit deze gedacht komt het Leerlingenorkest voort, dat voor het eerst repeteerde op 19 november 1988. De dirigent is Erik Waerts, die nu nog steeds voor dit orkest staat.
Tien jaar later is het Leerlingenorkest zo gegroeid en het niveau zo gestegen dat beginnende leerlingen niet meer de kennis en ervaring hebben om makkelijk mee te kunnen draaien. Er komt weer een nieuw orkest, het startersorkest, om deze taak op zich te nemen. Dezelfde situatie doet zich 3 jaar later, in 2001, opnieuw voor en het gevolg is dat het Aspirantenensemble opgericht wordt. De naam is later veranderd in Aspirantenorkest.