Aanmeldformulier

Naam:
Voorletter(s):
Roepnaam:
Geslacht:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoon:
Email:
Bankrekeningnr:  Graag het IBAN nummer invoeren, zonder spaties.
Instrument:
Ik wil graag een bevestiging van de verzonden gegevens ontvangen op het hierboven ingevulde emailadres
(VERPLICHT) Ik ga akkoord met het lidmaatschap, de rechten en plichten zoals vermeld in de statuten van Christelijke Harmonievereniging Sassenheim (Hier te bekijken, opent in een nieuw scherm.)
(VERPLICHT) Ik geef Christelijke Harmonievereniging Crescendo hierbij toestemming tot wederopzegging om het verschuldigde contributiebedrag af te schrijven van uw in dit formulier opgegeven IBAN. Het contributiebedrag wordt 1 x per maand afgeschreven.
Het is u bekend dat u een verzoek tot terugboeking van deze afgeschreven bedragen kunt doen tot 56 kalenderdagen na datum van afschrijving. De machtiging kan te allen tijde worden ingetrokken door schriftelijke melding aan de ledenadministratie van Christelijke Harmonievereniging Crescendo Sassenheim. Bij beƫindiging van het lidmaatschap wordt de machtiging voor de automatische incasso door Christelijke Harmonievereniging Crescendo Sassenheim stopgezet.